Stanica Dinotec PC Dynamics Professional + Dinodos EASY

Strojovňa Bazénu
Úprava bazénové vody
Automatické dávkovánie chémie
Dávkovacie stanice komplet
Údržba a chémia
Úprava bazénové vody
Automatické dávkovánie chémie
Dávkovacie stanice komplet
Kód tovaru: D013327091

Profesionálne dávkovacie stanice s možnosťou meraním a riadením pH, ORP a voľného chlóru p>

5,045.58€

PC Dynamics Proffesional je riadená meracie, riadiace a dávkovacie stanice. P>
 

Zariadenie je vybavené funkciou Bluetooth pre vzdialené zobrazenie údajov zo stanice. Kalibráciu pH možno uskutočniť jednobodovo alebo dvojbodovo. P>
 

Všetky alarmová a chybové hlásenia sa zobrazujú ako obyčajný text pre jednoduchšie riešenie. P>
 

Stanica je určená predovšetkým pre poloverejné a verejné prevádzky. P>