Stanica Dinotec PC Dynamics POOLCARE pH / OXA + Dinodos digital economy

Strojovňa Bazénu
Úprava bazénové vody
Automatické dávkovánie chémie
Dávkovacie stanice komplet
Údržba a chémia
Úprava bazénové vody
Automatické dávkovánie chémie
Dávkovacie stanice komplet
Kód tovaru: D013326592

Profesionálne dávkovacie stanice - meria a dávkuje pH, merané a riadené dávkovanie aktívneho kyslíka. P>

6,283.57€

PC Dynamics Poolcare je riadená meracie, riadiace a dávkovacie stanice. Všetky tieto stanice (okrem profesionálnej rady) sú novo dodávané s ovládaním vykurovania a filtrácie. P>
 

Zariadenie je vybavené funkciou Bluetooth pre vzdialené zobrazenie údajov zo stanice. Kalibráciu pH možno uskutočniť jednobodovo alebo dvojbodovo. P>
 

Všetky alarmová a chybové hlásenia sa zobrazujú ako obyčajný text pre jednoduchšie riešenie. P>
 

Stanica je určená predovšetkým pre poloverejné a verejné prevádzky. P>