Meranie prietoku - Sedlo predvŕtavacou 160 mm pre senzor prietoku

Strojovňa Bazénu
Tvarovky, Trubky, Hadice
Prietokomery
FLS prietokomery
Kód tovaru: 0800001160

Navrtávacia diel na potrubie - umožňuje inštaláciu prietokového senzora SEKO / FIP strong> na potrubie. P>

247.99€

Navrtávacia diel na potrubie je príslušenstvom na meranie prietoku. Slúži na inštaláciu prietokového senzoru SEKO (FSW-2FPM) alebo FIP (F3.H03 / F3.H15) strong>. Signál z prietokomerného senzoru zaznamenáva monitor SEKO (K100 / K50) alebo FIP M9.02 strong>. Senzor je tiež možné pripojiť priamo k dávnovací stanici SEKO K800 / VA DOS EXACT strong>. Výstupný signál je 4-20 mA, ktorý je možné využiť pre záznam prietoku recirkulačným systémom. P>