Čerpadlo Smart Prev 75

Strojovňa Bazénu
Kód tovaru: 577075

Čerpadlo prev s novým systémom VA SMART Pool Controler p>

516.96€

Nový systém VA SMART Pool controler pre čerpadlá modelového radu Winner a prev, ktorý umožňuje riadiť a ovládať prvky bazénovej techológia. Pripojenie digitálnej riadiacej jednotky, resp. ovládacieho panelu k čerpadlu, umožňuje jednoduchú a intuitívnu obsluhu a komplexnú kontrolu
 bazéna. Systém obsahuje potrebné ochrany pre samotné čerpadlo (chod bez vody / ochrana proti zamrznutiu), časové hodiny, vstupy - výstupy pre riadenie osvetlenia, dávkovanie dezinfekcia alebo úpravne slanej vody, ohrev bazénu, atď. P>
 

Alternatíva k tradičnému riadenie bazénovej technológie, zahrňujúce nové funkcie:
 • Časovač filtračného cyklu
 • Časovač cyklu osvetlenie bazéna
 • ampérovou ochrana proti vyššej elektrickej spotrebe
 • Vstup pre nútené spustenie čerpadla podľa TČ (priorita kúrenia)
 • Výstup pre ovládanie osvetlenia bazénu
 • Signálne výstup pre dávkovacie stanicu / úpravňu slanej vody
 • Akustický alarm pre signalizáciu chýb
 • Ochrana chodu nasucho pri nedostatku vody
 • Ochrana proti zamrznutiu (nútená filtrácia podľa sondy PT100)
 • Tlačidlo pre manuálne spustenie osvetlenia v bazéne (časovač)
 • Počítadlo prevádzkových hodín - celkové / s možnosťou nulovania
 • História alarmov, chýb a porúch čerpadla
 • Nastaviteľný alarm pre čistenie koše predfiltra / filtrač nádob
 • skimming funkcie pre odstránenie nečistôt z hladiny bazéna p>